Buenos Aires

New conetemporary Art Museum

Spolupráce:
Ing. arch. Anna Holešovská

Rok: 2011

Lokalita: Buenos Aires

Popis:
Navrhované museum respektuje uliční zástavbu a její okolí. Cílem musea je stát se novým důležitým kulturním bodem v Buenos Aires. Svým tvarem a funkčním uspořádáním umožňuje širokou variabilitu využití prostor pro výstavy a jiné kulturní akce. Samotná forma budovy a použité materiály reflektují blízký most od Santiaga Calatravy. Kompozice budovy vychází z obdelníkové parcely, kdy překrývající se lichoběžníkové hmoty 3 pater musea tvoří jeden kompaktní celek.