Bytové domy Klíčová

Bytové domy Klíčová

Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Menšíková Naděžda, CSc.

Rok: 2010/2011

Lokalita: Brno – Klíčová

Popis:
Zadání bakalářské práce řeší novostavbu bytových domů při ulici Klíčova, Tržní a Hladíkova v Brně. Nové bytové domy jsou členěny do 4 sekcí z nichž každá obsahuje 8 bytů, které spojují podzemní garáže, jejichž zelená střecha tvoří polosoukromý prostor pro bytové domy. Návrh klade důraz na hmotovou symetrii opakujících se čtyřech bytových sekcí, tvořících uliční čáru.