Diplomová Práce

Dobudování VUT – FaVU,FaSI

Vedoucí práce:
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Rok: 2014

Lokalita: Brno – Veveří

Popis:
Zadáním diplomové práce byl návrh komplexu dvou fakult VUT a to Fakulty výtvarných umění a Soudního inženýrství. Cílem projektu je vytvoření dvou samostatných fakult, které díky spojením obou celků funkčním společným prostorem budou vytvářet ucelený vysokoškolský komplex. Hmoty obou vysokých škol vychází z jednotného konstrukčního a hmotového řešení. Hlavním objemovým znakem obou budov jsou akcentované kostky (krychle) vystupující z podlouhlé hmoty reagující na sousední výškové budovy a svou polohou pak navzájem záměrně prostorově překříženy s hmotami obou fakult. Jednotlivý počet akcentovaných kostek vychází z rozboru analýzy stavebního programu a struktur jednotlivých fakult. Výsledný vzhled budovy dotváří nadokenní římsy stínící velké okenní tabule, které vyplňují konstrukční skelet a umocňují pohledovou horizontalitu fasády.