Nová škola Chýně

Nová škola Chýně

Spolupráce:
Ing. arch. Robert Gallo

Rok: 2015

Lokalita: Chýně

Popis:
Urbanistickým konceptem bylo propojení parku Višňovka, která bude prodloužena a bude volně obtékat školní komplex. Veřejné prostory svým uspořádáním a funkcí reflektují okolní terén s návaznosti na funkce budov a vytváří tak odlišné atmosféry. Jakým si středobodem je piazetta vytvářející místa pro setkávání. Blok školního areálu je jasně rozčleněn na čtyři provozní celky. Komunitní centrum s knihovnou a kavárnou i sportovní zóna jsou uzpůsobeny tomu, aby mohli fungovat nezávisle na ostatních školských prostorách.