Porotherm housing

Porotherm housing

Spolupráce:
Ing. arch. Robert Gallo

Rok: 2011

Lokalita: ?

Popis:
Cílem našeho návrhu je vytvoření archetypu vila domu pro více rodin, který odpovídá svým měřítkem a tvaroslovím architektonickému pojetí moderní zástavby v obcích. Sedlová střecha spolu s fasádou členěnou symetrickými okenními otvory tvoří kompaktní celek, který svým výrazem nenarušuje vesnický ráz. Výsledný vzhled domu je minimalistický, vyjadřující svou materiálovou podstatu. Dynamiku výrazu stavby dodávají posuvné stínidla.