Urbanismus – Motorárna Husovice

Urbanismus–Motorárna Husovice

Vedoucí projektu:
Ing. arch. Fixel Jiří

Rok: 2013

Lokalita: Brno – Husovice

Popis:
Daná lokalita sloužila areálu bývalé motorárny, která byla mostem spojena s areálem Zbrojovky. Stejně jako areál Zbrojovky i motorárna přestala sloužit průmyslové funkci a v návaznosti na nový územní plán jsou tyto lokality předurčeny k novému využití. Návrh reaguje na plánované změny vúzemního plánu, které předpokládají vytvoření velkého městského okruhu a páteřní komunikace Nová Dukelská. Hlavní ideou návrhu je prodloužení osy Námšstí republiky směrem k Nové Dukelské, kde je centrální uliční promenáda ukončena malým náměstím.