Dům Zips

Dům Zips

Spolupráce:
Ing. arch. Alžběta Sukačová

Rok: 2014

Lokalita: Brno – Táborská

Popis:
Stavebním pozemkem pro novostavbu je proluka mezi dvěma obytnými domy. Cílem investora je dotvořit stávající blokovou zástavbu v ulici Táborská, dle regulačního plánu. Struktura zástavby je výškově nejednotná, proto hmota domu výškou navazuje na vedlejší obytný dům a nepřesahuje hřeben sousedního domu. Svou kompozičně jednotnou fasádou a tradiční proporcí oken přispívá k měřítku okolní zástavby. Charakter budovy udávají jednoduchá vysoká okna městského charakteru. Dům svým rozvržením (přízemí – obchod, patro – byty) přispívá k dotvoření ulice životaschopným návrhem.