Kovo Novák

Kovo Novák

Status: Rekonstukce

Rok: 2013

Lokalita: Citonice

Popis:
Projekt rekonstrukce administrativní části výrobního areálu na peletovací stroje řeší dispoziční změny stávajícího jednopodlažního objektu spojeného s výrobní halou. Zadáním projektu bylo prodloužení stávající hmoty za účelem vytvoření zasedací místnosti a potřebného počtu kanceláří. Důraz byl kladen také na fasádu, která se má svým výrazem odlišit od zbytku závodu a reagovat na danné místo.